Himmel Og Hav

VELKOMMEN TIL MI HEIMESIDE.

MITT NAMN ER FINN ARNE ROALDSNES

HAR SKRIVE BOKA ” LIVET LANGS MED KYSTEN” med undertittel: “KVA GJER DU PÅ?”

I boka skriv eg om mine gjeremål ute i naturen gjenom eit heilt år. Eg begynner med torskefiske, kveitefiske, eggsanking og avsluttar med mortefiske. Heile 21 aktivitetar.

Heftet er tenkt lese av kystfolk og turistar. Det er difor omsett til tysk. Seinare kjem heftet på engelsk og kinesisk.

Heftet kostar kr.150,- og kan bestillast på bestilling@himmelhav.com
Du kan også bestille heftet via vårt bestillingsskjema lenger ned på siden

Eg sender heftet/hefta fraktfritt.